Dotacje

28.06.2019r. firma Drog-Tech Sp. z o.o. podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.7 RPO WL 2014-2020.

Projekt pn. Innowacyjna technologia badania gleb z wykorzystaniem urządzeń geotechnicznych i nowych metod inżynierskich.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 953 500,87 PLN
Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 675 203,96 PLN
Dofinansowanie w kwocie: 472 642,77 PLN

Przedmiotem Projektu jest wprowadzenie nowoczesnej technologii dywersyfikacji dotychczasowej usługi przedsiębiorstwa Drog – Tech Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie dodatkowych kompleksowych usług dla inżynierii lądowej. Firma będzie w stanie świadczyć kompleksowe usługi dla branży budowlanej w skali krajowej oraz będzie bezkonkurencyjną firmą na rynku Lubelskim oraz sąsiadujących województw.