Przebudowa Placu Konstytucji w Świdniku

Budowa parkingu UG w Piaskach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815

Przebudowa ronda Lubelskiego Lipca ’80 i ul. Fabrycznej

Budowa Galerii w Chełmie

Modernizacja Linii Kolejowej E 20

Modernizacja Linii Kolejowej nr 7

Przedłużenie ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej

Przebudowa skrzyżowania Diamentowej z Krochmalną w Lublinie