Na załączonych obok fotografiach mogą Państwo zobaczyć ujęcia z wykonywanych badań. Między innymi: badania zaczynu iniekcyjnego do wykonania kotew gruntowych – Wiadukt kolejowy w km 172,8+26 (nad ul. Diamentową w Lublinie)
Pozostałe fotografie przedstawiają m.in. nasypy oraz badanie betonu w warunkach terenowych, badania zagęszczenia podłoża.