Inwestycja obejmuje wykonanie geologicznych/geotechnicznych badań uzupełniających m.in: wykonanie odwiertów w gruncie, analizę sitową z oznaczeniem pyłów oraz wskaźnik różnoziarnistości wg BN-64/8931-01, współczynnik filtracji oraz zawartość części organicznych