Dotacje

12.10.2020r. firma Drog-Tech Sp. z o.o. podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.7 RPO WL 2014-2020.

Projekt pn. I Wzrost konkurencyjności firmy DROG-TECH SP. Z.O.O poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji betonu z dodatkiem odpadów polimerowych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 3 483 138,60 PLN
Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 2 831 820,00 PLN
Dofinansowanie w kwocie: 1 982 274,00 PLN

Przedmiotem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Drog-Tech Sp. z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji betonu z dodatkiem odpadów polimerowych, która została opracowana podczas prac badawczo – rozwojowych przez jednostkę naukową oraz zakup nowatorskiej linii technologicznej umożliwiającej produkcję, uśrednianie i dostarczanie na węzeł odpadów polimerowych.

28.06.2019r. firma Drog-Tech Sp. z o.o. podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.7 RPO WL 2014-2020.

Projekt pn. Innowacyjna technologia badania gleb z wykorzystaniem urządzeń geotechnicznych i nowych metod inżynierskich.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 953 500,87 PLN
Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 675 203,96 PLN
Dofinansowanie w kwocie: 472 642,77 PLN

Przedmiotem Projektu jest wprowadzenie nowoczesnej technologii dywersyfikacji dotychczasowej usługi przedsiębiorstwa Drog – Tech Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie dodatkowych kompleksowych usług dla inżynierii lądowej. Firma będzie w stanie świadczyć kompleksowe usługi dla branży budowlanej w skali krajowej oraz będzie bezkonkurencyjną firmą na rynku Lubelskim oraz sąsiadujących województw.

Laboratorium badawcze
Drog-Tech

Kiedy liczy się i pewność i czas
skorzystaj z naszego wsparcia