Realizacje

Budowa DW 812

Budowa Skateparku w Lublinie

Budowa sklepu Kaufland, Lublin, ul. Diamentowa

Pozostałe realizacje

Remont mostu w ciągu DW874, Puławy

Rozbudowa zakładu RECYKL

Przebudowa ul. Grygowej

Rozbudowa DW 836

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów

Budowa fabryki w Gminie Niemce

Przebudowa Placu Konstytucji w Świdniku

Budowa parkingu UG w Piaskach

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815

Przebudowa ronda Lubelskiego Lipca ’80 i ul. Fabrycznej

Budowa Galerii w Chełmie

Modernizacja Linii Kolejowej E 20

Modernizacja Linii Kolejowej nr 7

Laboratorium

Przedłużenie ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej

Przebudowa skrzyżowania Diamentowej z Krochmalną w Lublinie

Laboratorium dla inżynierii lądowej
DROG-TECH

kontakt