Realizacje

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815

Rozbudowa DW 836

Rozbudowa zakładu RECYKL

Remont mostu w ciągu DW874, Puławy

Przebudowa skrzyżowania Diamentowej z Krochmalną w Lublinie

Przedłużenie ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej

Przebudowa ul. Grygowej

Przebudowa ronda Lubelskiego Lipca ’80 i ul. Fabrycznej

Przebudowa Placu Konstytucji w Świdniku

Laboratorium

Modernizacja Linii Kolejowej nr 7

Modernizacja Linii Kolejowej E 20

Budowa sklepu Kaufland, Lublin, ul. Diamentowa

Budowa Skateparku w Lublinie

Budowa parkingu UG w Piaskach

Budowa Galerii w Chełmie

Budowa DW 812

Budowa fabryki w Gminie Niemce

Laboratorium inżynierii lądowej
DROG-TECH

kontakt