Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815

Rozbudowa DW 836

Rozbudowa zakładu RECYKL

Remont mostu w ciągu DW874, Puławy

Przebudowa skrzyżowania Diamentowej z Krochmalną w Lublinie

Przedłużenie ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej

Przebudowa ul. Grygowej

Przebudowa ronda Lubelskiego Lipca ’80 i ul. Fabrycznej

Przebudowa Placu Konstytucji w Świdniku