Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW651 na odcinkach Gołdap – Dubeninki; Dubeninki – gr województwa

Budowa A2 odc. IX, badanie równości podłużnej planografem

Budowa Galerii w Białej Podlaskiej

Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug w miejscowości Granne

Przebudowa skrzyżowania Diamentowej z Krochmalną w Lublinie

Farma Wiatrowa w Kraśniku – rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika Część nr 3

Farma Fotowoltaiczna Sztum PV Barlewice

Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki odc.IX